کد خبر: 740860 A

«میلیون‌ها تن زباله به اقیانوس‌ها می‌رود» عنوان چالشی است که برای ایجاد آگاهی‌های محیط زیستی در راستای جمع آوری زباله‌ از محیط روز به روز در رسانه‌های اجتماعی گسترش می‌یابد.

چالش اقیانوسی 2

چالش اقیانوسی 3

چالش اقیانوسی 4

چالش اقیانوسی 6

چالش اقیانوسی 7

چالش اقیانوسی 8

چالش اقیانوسی 10

چالش اقیانوسی 11

چالش اقیانوسی 12

چالش اقیانوسی 13

چالش اقیانوسی 14

چالش اقیانوسی 19

چالش اقیانوسی 20

منبع: آکشام

اقیانوس رسانه زباله تصاویر چالش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر