کد خبر: 732822 A

کولکسیونر فرانسوی در آخرین سال‌های امپراتوری عثمانی و سال‌های اولیه جمهوری از ترکیه تصویربرداری کرده و این تصاویر در کتابی با عنوان Turquie منتشر شده است که یک فصل آن مشتمل بر استانبول می‌باشد. عکس‌های زیر متعلق به برج بیازیت، برج گالاتای سیلمانیه، تنگه‌‌ها، مساجد عثمانیه و ایاصوفیه، کتابخانه سلیمانیه،‌ مسجد بیازیت و میدان بیازیت است.

استانبول 2

استانبول 3

استانبول 4

استانبول 5

استانبول 6

ینی شفق

برج ترکیه مسجد کتابخانه استانبول
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر