کد خبر: 730741 A

در کمروای سیبری بارش برف سیاه و به دنبال آن ‌برف‌بازی کودکان باعث نگرانی ساکنین از مسمومیت ‌های گسترده شده است.

به گزارش ایلنا، منبع این برف سیاه و خاکستری که از آلودگی محیط زیستی در فضای این شهر است باعث تعجب شهروندان شده است.

در سال‌های پیش هم مانند سال 2014 بارش این برف‌ها از منبع آلودگی محیط زیستی تکرار شده بود.

02

03

04

05

06

07

08

09

ینی شفق

بارش برف بازی کودکان برف سیبری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر