کد خبر: 730309 A

فرزاد یوسفی مدیرکل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار گزارشی از عناوین اقدامات عادی و برجسته اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی را ارائه داد.

به گزارش ایلنا، متن این گزارش به این شرح است:

باسمه تعالی

عناوین اقدامات عادی و برجسته اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی

-     اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی یکی از ادارات مهم و حساس حوزه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی بوده که ارتباط مستقیمی با شرکای اجتماعی خود دارد ومیتوان گفت: این اداره کل پل ارتباطی بین تشکل های کارگری وکارفرمایی با وزارت متبوع و سایر نهادهای دولتی وغیردولتی میباشد.

•    از ابتدای اجرای قانون فعلی کار در سال ۱۳۶۹ تاکنون ، مبتنی بر نوع سیاستگذاری دولت های وقت درخصوص سازمان های کارگری و کارفرمایی ، روند توسعه تشکل ها ، فراز و نشیب هایی داشته است.اما از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ، اهتمام ویژه ای به توسعه کمی و کیفی تشکل هایکارگری وکارفرمایی شدهاست.

گزارش آماری

-    مطابق آمار موجود از سال ۱۳۸۴ ، تعداد کل تشکل های کارگری و کارفرمایی ۳۵۵۷ تشکل بوده است . این آمار در ابتدای دولت تدبیر و امید به ۷۹۴۸ تشکل رسیده بود . در حال حاضر( دراول بهمن ماه ۱۳۹۷ ) به ۱۳۱۴۸ تشکل رسیده است که رشد ۶۵ درصدی نسبت به ابتدای دولت تدبیر و امید را نشان می دهد .

جدول فوق را در اینجا بیاورید

- تاسیس ۵ تشکل های عالی کشوری ( ملی )

- کانون عالی هماهنگی شوراهای  اسلامی سراسر کشور  

- کانون عالی کارگران بازنشسته کشور

- کانون عالی  انجمن های صنفی کارگران ایران

- کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

- مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران

الف- اقدامات عادی:

۱-    راهنمایی و ارشاد متقاضیان تشکیل تشکل ها در تاسیس و تجدید انتخابات صحیح و به موقع تشکل موردتقاضا مبتنی بر مقررات موجود.

۲-    برگزاری جلسات و نشست های دو یا سه جانبه با تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور بسترسازی برای جلب مشارکت آنها در انجام امور و پذیرش تصدی گری های قابل واگذاری.

۳-    اعتمادسازی و مشروعیتزایی نسبت به انتخاب نمایندگان قانونی و واقعی کارگران و کارفرمایان در تشکل های ذی ربط و به تبع آن در کلیه مراجع و مجامع داخلی و بین المللی از طریق معرفی و اعزام کارشناس به مجامع عمومی تشکل ها و اعمال نظارت دقیق بر رعایت مقررات مربوط در مقاطع پیش ازبرگزاری مجمع عمومی ، حین برگزاری  و پس از برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده آنها.

۴-    بررسی و تطبیق مدارک و مستندات تسلیمی تشکل ها با موازین قانونی موجود و ثبت و صدور مجوز ها و  مدارک شناسایی لازم جهت فعالیت قانونمند تشکل ها.

۵-    

ب- اقدامات برجسته :

۱-    برنامه ریزی و اجرای استراتژِی سازمانی ذی ربط با همکاری واحدهای اجرایی درزمینه :

- افزایش و توسعه کمی تعداد تشکل ها برمبنای نرخ رشد ده درصدی اتخاذ شده در شاخص سطح دستگاهی مربوط و تحقق سالانه بیش از نرخ رشد مورد اشاره.

- آموزش و توانمندسازی مسوولان و مدیران تشکل ها برای آشنایی آنها با ماموریت های سازمانی ذی ربط با ارائه محورهای آموزشی مرتبط.

- بایگانی الکترونیک پرونده های تشکل های کارگری و کارفرمایی .

- نشست کفتگوی اجتماعی سه جانبه در جهت تقویت فرهنگ گفتگوی اجتماعی .

- شیوه نامه تاسیس ، تشکیل ، نظارت و ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی .

- احصاء و ترجمه واژه ها و اصطلاحات تخصصی سازمان های کارگری و کارفرمایی .

- بررسی ، تهیه و تدوین اساسنامه نمونهکانون های کارگران بازنشسته در سطوح شهرستان ، استان و عالی .

-تفویض امور به استان های کشور ( به منظور تسریع در ارایه خدمات به شهروندان )

-  بروز رسانی اساسنامه تشکل های صنفی ، چاپ و انتشار بروشورهای راهنما ، تدوین و استاندارد سازی واژه های مرتبط با تشکل های کارگری وکارفرمایی

- تدوین نرم افزارهای تخصصی سازمان های کارگری و کارفرمایی

- طراحی و راه اندازی وب سایت تخصصی ادارات کل ستادی و اجرایی

- استاندار نمودن مفاهیم تشکل های کارگری و کارفرمایی در سطح ملی

- برگزاری همایش ها و کارگاه های آ موزشی تخصصی در سطح کشور

44

 

 

استان های کشور ایران جمهوری اسلامی ایران دولت انجمن های صنفی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر