کد خبر: 725026 A

قبل از ساعت‌های زنگ‌دار، انسان‌ها فقط با صدای خروس و یا نور آفتاب بیدار نمی‌شدند بلکه برای خودشان سازوکارهایی را درست کرده بودند که یکی از آنها درجه بندی یا تعبیه چند میخ در طول شمع بود که افتادن آنها در شمعدان‌های فلزی سروصدا ایجاد می‌شد.

05

03

02

01

ینی شفق

نور شمع کارشان خروس سروصدا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر