کد خبر: 720621 A

این باغ را که اکنون جایگاه موزه سینمای ایران است، حسینعلی معیرالممالک، رییس خزانه و ضرابخانه سلطنتی در دوره سلطنت محمد شاه قاجار بنا نهاد.

منبع: آخرین نیوز

سینمای ایران موزه عکس باغ قاجار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر