کد خبر: 719642 A

پایگاه اصلی تعمیر و نگهداری قطارهای سریع السیر چین در شهر ووهان در استان هوبئی چین قرار دارد. این پایگاه بزرگترین مرکز قطارهای سریع السیر در آسیاست.

مبنع: انتخاب

چین تصاویر السیر سریع قطارهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر