کد خبر: 710608 A

در انگلستان یک دوره مسابقات بوکس زیرزمینی و بصورت غیرقانونی برگزار شد که رسانه ها آن را وحشیانه و هولناک توصیف کرده اند.

فرارو: این مسابقات که بوکس برهنه توصیف شده است در یک رینگ و با حضور دو بوکسور و داور برگزار می شود. بوکسورها که دستکش نیز ندارند با ضربات مشت به سر و صورت یکدیگر می زنند.

مسابقه تا زمانی که داور اتمام آن را اعلام نکرده و یا حریف توان خود را از دست ندهد ادامه می یابد.

همه ورزشکاران شرکت کننده در این رقابت عجیب و غریب بر روی بدن خود خالکوبی کرده اند. کسانی که در این رقابت ها شرکت می کنند اکثرا جنایتکار بوده و قبلا در زندان بوده اند.

شرکت کنندگان در پایان این رقابت وحشیانه با چهره ای کبود، سر و صورت زخمی و بریده شده که خون از آن جاری است راهی خانه های خود می شوند.

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

(تصاویر) بوکس زیرزمینی، وحشیانه و خونی

 

 

بوکس خالکوبی رسانه رقابت عجیب و غریب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر