کد خبر: 710492 A

عکس هایی از جوراب های لنگه به لنگه در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نشان از مد شدن این دسته از جوراب ها را در "ایران" دارد.

اسپوتنیک: بسیاری از کاربران در واکنش به مد شدن جوراب های لنگه به لنگه عنوان کردند که حیف شد که جوراب های لنگه به لنگه خود را دور انداختند، چرا که هیچ وقت حتی حدس هم نمی زدند که روزی مد شود!

برخی از کاربران از این جوراب های لنگه به لنگه استقبال کردند و آن را جذاب خواندند. در مقابل عده ای از کاربران آن را مدی بی محتوا و دارای عدم هارمونی لازم دانستند و عنوان کردند که اگر جایی ببینند فکر می کنند شخص اشتباهی در انتخاب لنگه جوراب خود کرده است.

 

ایران شبکه های اجتماعی مد جوراب لنگه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر