کد خبر: 709942 A

حققان دانشگاه «ولس» جنوبی نو به این نتیجه رسیده اند که گرم شدن اقلیم، ذخایر آب شیرین زمین را نابود کرده و باعث فنای بشریت خواهد شد.

اسپوتنیک: متخصصان به تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی از 43 هزار ایستگاه هواشناسی و 5 هزار مرکز کنترل در باره وضعیت رودخانه ها در 160 کشور جهان پرداختند.

در شرایط گرم شدن اقلیم، حجم بارش باران بیشتر می شود، اما بطور غریبی سطح آبها در رودخانه ها کاهش می یابد. در نتیجه تغییرات آب و هوایی 64 درصد حجم بارش باران در خاک فرو می رود.

بدین ترتیب خشکسالی بروز می کند که پیامد این روند سطح پایین مصولات کشاورزی و گرسنگی خواهد بود.

بارش باران تغییرات آب و هوایی خاک زمین کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر