کد خبر: 707753 A

​قصر اسحاق پاشا از شاهکار‌های دوران معماری عصر لاله عثمانی به شمار می‌رود.

نوداد: قصر اسحاق پاشا در ۵ کیلومتری دوغوبایزید در استان آگری ترکیه قرار گرفته است.

این قصر یادگار دوران معماری عصر لاله امپراتوری عثمانی است و ساخت آن از سال ۱۶۸۵ تا ۱۷۸۴ به مدت ۹۹ سال طول کشیده است.

 
ترکیه معماری تصاویر طول قصر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر