کد خبر: 704112 A

بهار نارنج با دارا بودن موادی خاص می‌تواند درمانی موثر برای معضل چاقی به شمار رود.

به گزارش ایلنا، در واکنش به نگرانی‌های روزافزون درباره معضل چاقی، سازمان‌های بهداشت سراسر جهان در جستجوی راه کارهایی جهت کنترل این عارضه‌اند.
بر اساس مطالعات، داروهای شیمیایی موجود جهت چاقی، اثر بخشی اندکی داشته و از همه مهم‌تر، عوارضی را باعث می‌شـوند کـه منجـر بـه محـدودیت مصرف آن‌ها می شود. از طرفی گرایش مردم به مصرف گیاهان دارویی در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
طب سنتی ایران نیز به عنوان یک مکتـب طبـی بـه این معضل توجه ویژه داشته و آن را یک بیماری می‌داند در تحقیقات امروزی گیاهان بسـیاری جهـت کـاهش وزن معرفی شده و تعداد اندکی از آن‌ها مورد کارآزمایی بالینی قرار گرفته‌اند.
بهار نارنج، دارای مقـادیر کمـی ازآلکالوییــدها ماننــد ســینفرین و اوکتوپــامین اســت کــه آگونیست‌های سمپاتومیمتیک مستقیم و غیرمستقیم عمـل کننـده هستند. این مواد با غلظت‌های بسیار کم در آب بهار نارنج وجود دارند و به عنوان کاهنـده وزن شهرت دارند.
همچنین تحقیقات نشان داده که آلکالوئید سینافین موجود در بهار نارنج باعث افزایش متابولیسم بدن و کاهش اشتها شده و در کنار ورزش می‌تواند باعث لاغری و کاهش وزن افراد شود.

منبع: صداوسیما

جهان چاقی طب سنتی کاهش وزن وزن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر