کد خبر: 703107 A

نایب رییس کانونعالی شوراهای اسلامی کار:

نایب رییس کانونعالی شوراهای اسلامی کار جامعه کارگری و حتی جامعه کارفرمایی با خروج از بنگاهداری و صرف منابع حاصله در سرمایه گذاری در بخشهای سودآور موافق است اما با فروش و پرداخت هزینه های جاری و مستمری ماهانه از محل درآمدهای آن بشدت مخالف است.

به گزارش ایلنا، متن یادداشت علی خدایی به شرح زیر است: 

بنام خدا

هرچه با خودم کلنجار رفتم که جمعه شما عزیزان را تلخ نکنم، نشد!

احساس کردم اگر الان ننویسم و ارسال نکنم به خودم و شما جفا کرده ام.

حقیقت این است که مصاحبه حسام الدین آشنا_مشاور ارشد رییس جمهور با نشریه اندیشه پویا بسیاری از احتمالات را به یقین تبدیل کرد.

 آشنا گفته:"آقای شریعتمداری به وزارت رفاه رفته برای این که آقای رئیس جمهور اصرار دارد شستا را واگذار کند، چون شستا را عامل فساد می‌داند. رئیس جمهور این تشخیص را داده که تنها کسی که می‌تواند بایستد و این کار را تمام کند، آقای شریعتمداری است."

پس با توجه به قرابت آقای آشنا با رییس جمهور محترم و عدم تکذیب اظهارات وی ظرف ۳ روز اخیر (پس از انتشار عمومی) مشخص شده است:

۱_آنکس که به مجلس چراغ سبز داده تا ربیعی را برکنار کنند دولت محترم بوده است

۲_ دلیل برکناری ربیعی ایستادگی در برابر فروش بی ضابطه بنگاههای شستا بوده است.

۳_ شریعتمداری تعهد به فروش داده است آنهم در این تلاطمات اقتصادی!

۴_ قاعدتاً لطفی بدلیل سبقه کارگری اش حاضر به پذیرش و عملیاتی کردن دستور وزیرفعلی نبوده است

۵_ رضوانیفر با پذیرش تسریع در فروش بنگاهها آمده و ماموریتی غیر از این ندارد.

۶_ قاضی پور حدس درستی زده بود که تلویحاً نسبت به شیوه واگذاری بنگاهها به شریعتمداری هشدار داده بود.

 و اما شستا چگونه میتواند عامل فساد باشد؟!

فردی با دانش و اطلاعات رییس جمهور هنگامی که از عامل فساد بودن شستا صحبت میکند، نوک پیکان را به سمتی میگیرد که دولت در آن نقش ندارد: "مجلس"

و این همان نکته ای است که ربیعی در استیضاح آخرش آن را بوضوح عیان کرد و جزای آن را دید!

اما آنچه مایه تعجب است نوع تصمیم دولت و رییس جمهور محترم است.بجای آنکه جلوی دخالتها را بگیرند، اموال را میخواهند محو کنند!

بجای پرداختن به علتها به معلولها میپردازند و از جیب فقرا دستور میدهند!

جامعه کارگری و حتی جامعه کارفرمایی با خروج از بنگاهداری و صرف منابع حاصله در سرمایه گذاری در بخشهای سودآور موافق است اما با فروش و پرداخت هزینه های جاری و مستمری ماهانه از محل درآمدهای آن بشدت مخالف است.

لطفاً چوب حراج تان را از اموال ۴۲ میلیون ایرانی دور کنید وگرنه خودمان آن چوب را خواهیم شکست...

علی ربیعی علی خدایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر