کد خبر: 702969 A

امروزه تعداد باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها روز به روز در حال افزایش است و دانشمندان امیدوارند زهر عسل به تولید یک آنتی بیوتیک قدرتمند تازه کمک کند.

به گزارش ایلنا به نقل از نیواطلس، امروزه تعداد باکتریهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیکها روز به روز در حال افزایش است و دانشمندان امیدوارند زهر عسل به تولید یک آنتی بیوتیک قدرتمند تازه کمک کند.

پژوهشگران دانشگاه ام آی تی با بررسی زهر زنبور عسل یک آنتی بیوتیک موثر را در درون آن شناسایی کرده اند.

محققان پیش از این میدانستند که زهر زنبور عسل حاوی پپتید است. پپتید متشکل از زنجیرههای کوتاه آمینواسیدهای چسبیده به یکدیگر است که از قابلیتهای فراوانی برای کشتن باکتریها برخوردارند. اما مشکل اصلی پپتیدها سمی بودن آنهاست که به سلولهای بدن انسان آسیب جدی میزند.

محققان دانشگاه ام آی تی برای غلبه بر این چالش به بررسی زهر نوعی زنبور عسل در آمریکای جنوبی به نام Polybia paulista پرداختهاند. یکی از پپتیدهای باکتری کش در زهر این زنبور تنها حاوی 12 آمینواسید است که با دستکاری آن در آزمایشگاه میتوان آنتی بیوتیکهایی مناسب تولید کرد.

محققان فعلا در حال بررسی میزان کارآیی آنتی بیوتیکهای تولید شده بدین شیوه برای نابودی باکتریهای مختلف هستند و میگویند با استفاده از داروهایی که بدین شیوه تولید میشوند میتوان عفونتهای تنفسی و اداری را از بین برد.

 

آی تی بدن انسان تولید عسل زهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر