کد خبر: 702511 A

ادمیرال آلن اوست، فرمانده سابق نیروی دریایی سلطنتی انگلیس، در مصاحبه ای با «دیلی استار»، اظهار داشت که تشدید تنش با روسیه یاد آور وضعیت قبل از جنگ جهانی اول است.

اسپوتنیک: این ژنرال بازنشسته بیشترین توجه خود را به موقعیت خطرناکی مبذول می دارد که بین مسکو و کی یف شکل گرفته است و اینکه روسیه را به حمله به اوکراین متهم می کنند. نکته دیگر قابل توجه تقاضای کمک پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین از ناتوست.

آلن اوست، همچنین در مورد امکان استقرار کشتی های ناتو در دریای سیاه هشدار داد و متذکر شد که همانا وضعیت مشابهی، آغاز جنگ جهانی اول را تحریک کرد.

ادمیرال انگلیسی افزود: «اگر روسیه در دونباس دست به استفاده از نیروهای خود بزند، یک جنگ بزرگ مقیاس در اوکراین آغاز خواهد شد اما ناتو با شرکت در این جنگ خود را به خطر نخواهد انداخت.

در چنین شرایطی ما چی خواهیم کرد؟ این جنگ، حمله به ناتو نیست. ما نمی خواهیم به خاطر اوکراین درگیر یک جنگ داغ با روسیه بشویم. اگر ما از اینکار خودداری ورزیم، اجازه نابودی اوکراین را خواهیم داد. بهرحال این یک سوال دشوار است.

کشورهای غربی برای دوری از بروز جنگ باید فشار بیشتری بر روسیه وارد آورند:ضربه به تک تک الیگارش ها، مسدود کردن دارایی ها نه فقط در کشور ما بلکه در سراسر جهان تا آنها امکان خرج پول به دلخواه خود را از دست بدهند».

روسیه بارها اتهامات دخالت در امور داخلی اوکراین را رد کرده است.  مسکو اعلام کرده است که طرفدار درگیری داخلی اوکراین نیست و خواهان آن است که اوکراین بحران سیاسی و اقتصادی را رفع کند. آلکسی پوشکوف سناتور روس در این باره گفت:«هر اتفاقی که در اوکراین بیفتد، فورا روسیه را متهم می کنند».

انگلیس جنگ جهانی روسیه مصاحبه نیروی دریایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر