کد خبر: 697562 A

مادری که فکر می کرد پسر ۸ ساله اش همجنسگراست او را با دوست پسرش به قتل رساند.

به گزارش ایلنا، مادری بیرحم و دوست پسرش به دلیل این که فکر میکردند پسر ۸ سالهشان همجنسگراست او را به قتل رساندند.

مروارید فرناندز 34 ساله و اسحاق آگویر 37 ساله به جرم قتل گابریل پسر ۸ ساله مروارید محکوم شدند.

طبق گزارشات پلیس دلیل قتل بازی گابریل با عروسکهایش بوده است!

آنها فکر میکردند که اگر کودک بیچاره با اسباب بازی هایش بازی میکند قطعا همجنسگراست و باید مجازات شود.

اسحاق، گابریل را به دلیل این که پسر دوست دخترش بود بارها آزار و اذیت میکرد و این که گابریل همجنسگراست را او به مروارید گفت و درخواست کرد که او را تنبیه کند تا دیگر سراغ عروسکهایش نرود و فکر کاری به سرش نزند.

اسحاق بارها پسر ۸ ساله در کابینتهای آشپرخانه زندانی میکرد و به او به جای غذا، مدفوع میداد تا سیر شود و او را مجبور میکرد جای آب از ادرار خود و اسحاق بنوشد تا پاک شود.

این قضیه ماهها طول کشید و گابریل به دلیل اذیت و آزار مادر سنگدل و همراهش دچار بیماری تنفسی و ریوی شده بود اما آنها او را باز هم مورد ضرب و شتم قرار میدادند.

یک روز که گابریل با عروسک خرسیاش خوابیده بود اسحاق به سراغ او می رود و با چوب شروع به زدن کودک بیگناه میکند و با فریاد به مروارید میگوید: من میگم این بچه کثیف و هرزه است و باید کشته بشود ، من هر سری دیدمش با عروسک هایش خوابیده و حال میکند این بچه حتما همجنسگراست و وجودش گناه است و باهم تصمیم میگیرند او را با گلوله بکشند.

همسایه کناریشان که یک پیرزن با پرستارش بود متوجه جیغ و داد و صدای شلیک گلوله میشود و از پرستارش درخواست میکند تا با پلیس هرچه زودتر تماس بگیرد تا جان گابریل را نجات بدهند اما وقتی پلیس به خانه آنها میآید با گابریلی که غرق خون بود و مروارید و اسحاق بالاسرش نشسته بودند و مشروب میخوردند رو به رو شدند.

پس از رساندن گابریل به بیمارستان ، او به دلیل شکستگی جمجمه و خونریزی زیاد به خاطر گلولهای که در کشاله ران و ریهاش بود کشته شد.

دادگاه پس از شنیدن گزارشات پلیس و اعترافات آنها ، مروارید فرناندز را به حبس ابد و اسحاق آگویر را به اعدام حکوم میکند.

منبع: رکنا

قتل۲

آزار و اذیت جرم ضرب و شتم عروسک قتل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر