کد خبر: 696157 A

گروهی از محققان قصد دارند با استفاده از هوش مصنوعی میزان امنیت برخی بزرگراه های بسیار شلوغ و پررفت و آمد لاس وگاس را افزایش دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسین ایج، گروهی از محققان قصد دارند با استفاده از هوش مصنوعی میزان امنیت برخی بزرگراههای بسیار شلوغ و پررفت و آمد لاس وگاس را افزایش دهند.

 پلیس ایالت نوادای آمریکا اعلام کرده که به دنبال یک سال همکاری سازمانهای دولتی و پلیس با یک شرکت فناوری نوپا به نام Waycare ابزار هوش مصنوعی جدیدی ابداع شده که تصادفات رانندگی در یکی از پرحادثه ترین بزرگراههای لاس وگاس را به میزان 15 درصد کاهش داده است.

انتظار میرود این ابزار در آینده در برخی نقاط دیگر لاس وگاس و از جمله تعدادی از نقاط حادثه خیز بزرگراه های این منطقه مورد استفاده قرار بگیرد.

ابزار یادشده با دریافت اطلاعات مختلف از خودروهای در حال عبور از نقاط حادثه خیز مانند اطلاعات دوربین ها، حسگرها و برخی دادههای ترافیکی پلیس و شهرداری تلاش میکند مدلی را برای پیشبینی شرایط آتی طراحی کند تا از این طریق از احتمال وقوع تصادفات رانندگی کاسته شود.

نتایج اولیه به دست آمده از طریق این نرم افزار امیدبخش بوده و در صورت اثبات کارآیی ممکن است از نرم افزار یادشده در برخی ایالتها و بزرگراههای پررفت و آمد دیگر آمریکا و از جمله در ایالت فلوریدا نیز استفاده شود.

این نرم افزار می تواند با تحلیل دادههای دریافتی، احتمال وقوع تصادف در نقاط حادثه خیز بزرگراه ها را تا 12 دقیقه قبل از رویداد عملی تشخیص دهد و با بررسی دادههای تجمیعی آن میتوان برای شناسایی گرههای ترافیکی و بهینه سازی سیستم حمل و نقل عمومی اقدام کرد.

پپپپپ۱۱۱۱۱۱

منبع: فارس

بزرگراه تصادف شهرداری هوش مصنوعی امنیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر