کد خبر: 693531 A

این کارت پستال ها که متعلق به سال های 1890 تا 1900 میلادی هستند که در آن برخی از مشهورترین بناهای برجسته و همینطور زندگی روزمره مردم فرانسه در آن زمان به تصویر کشیده شده است.

 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
ورسای
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
ورسای
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
 ترویل
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
ترویل
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
 ترویل
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
ترپرت
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
تولوز
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
 تیرز
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
برج ایفل و تروکدرو
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
سن ملو
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
سن ملو
 
 عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
 پاریس
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
روآ  
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
نیم
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
مون سن میشل
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
مارسی
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
ورسای
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
لوور
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
لیون
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
ویشی
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
ورسای
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900
دانکرک
 
 
عکس هایی رنگی از فرانسه در بین سال های 1890 تا 1900پاریس

 

منبع: فرادید

برج زندگی روزمره فرانسه ایفل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر