کد خبر: 688072 A

نتایج یک بررسی تازه نشان می دهد دایناسورها در میلیون ها سال قبل تخم هایی رنگی می گذاشتند و همین رنگدانه ها طی سالیان متمادی به پرندگان امروزی هم منتقل شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از ای بی سی، نتایج یک بررسی تازه نشان میدهد دایناسورها در میلیونها سال قبل تخمهایی رنگی میگذاشتند و همین رنگدانهها طی سالیان متمادی به پرندگان امروزی هم منتقل شده است.

 امروزه پرندگان مختلف تخمهایی میگذارند که هر یک رنگهایی متفاوت داشته و  در برخی هم از رنگدانه های متنوعی استفاده شده است که از رنگ آبی تا رنگهای تیره تر در نوسان است.

دانشمندان همیشه در تلاش بودهاند منشا تولید این رنگدانهها را بیابند و حالا مشخص شده که دایناسورهای ماقبل تاریخ نیز از تخمهایی با چنین ویژگی برخوردار بودهاند.

بررسی انواع مختلف فسیلهای باقی مانده از دایناسورها توسط محققان آلمانی و آمریکایی نشان میدهد در پوسته تخم های تمامی این دایناسورها رنگهایی همچون آبی و قرمز وجود داشته و این رنگها به تخمهای پرندگان فعلی هم انتقال داده شده است.

نتایج این بررسی در مقالهای در نشریه نیچر به چاپ رسیده که از آدرس

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0646-5 در دسترس است. بر همین اساس محدوده رنگ متنوع دایناسورهای امروزه از تنها دو رنگدانه اصلی منشعب شده است که سبز رنگ و قهوهای مایل به قرمز بودهاند و در سالهای بعد رنگهای مختلف دیگری از این دو رنگ به وجود آمدهاند. تحقیقات بیشتر برای کسب اطلاعات گستردهتر در این زمینه ادامه دارد.

دایناسور

پرندگان رنگ تخم رنگی دایناسورها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر