کد خبر: 437812 A

ایلنا: وقتی شما در حالت هوشیاری کامل باشید خیلی راحتتر می‌توانید شرایط را بسنجید و بهترین عکس العمل را داشته باشید.

به گزارش ایلنا به نقل از عصرخبر، یکی از کاربران اینستاگرام که خود مهماندار هواپیماست؛ نوشت: یازده دقیقه در پرواز که خیلی باید هشیار باشید. سه دقیقه بعد از بلند شدن هواپیما و هشت دقیقه قبل از فرود آمدن هواپیما !

چرا ؟!

این یازده دقیقه آن زمانی هست که تقریبا نود درصد سوانح هوایی اتفاق افتادند. وقتی شما در حالت هوشیاری کامل باشید خیلی راحتتر می‌توانید شرایط را بسنجید و بهترین عکس العمل را داشته باشید.

پس حتما در این یازده دقیقه بیدار باشید و گوش به زنگ ...

سوانحی مثل شکستن چرخ‌ها و برخورد دم هنگام بلند شدن هواپیما و ترکیدن لاستیک‌ها و برخورد پرندگان به موتور و ... در زمان بلند شدن ونشستن هواپیما خیلی رایج هستند.

هواپیما
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر