کد خبر: 1116561 A

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داد:

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: محل تامین اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی براساس جزء (۱)، بند(و) تبصره (۲)، در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه محل تامین اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی براساس جزء (۱)، بند(و) تبصره (۲)، در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است، گفت: براساس این مصوبه قانون بودجه اعتبار لازم برای همسان سازی حقوق این دسته از بازنشستگان پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه به خبرگزاری مجلس (خانه ملت)، گفت:«به موجب این مصوبه مواردی که محل تأمین آن از محل فروش سهام تعیین شده، به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۵۱۷ واریز می‌شود و از محل ردیف هزینه‌ای ۹۳-۵۳۰۰۰۰ مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد ( ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال، جهت تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد در نظر گرفته شده است.» 

حاجی‌بابایی تاکید کرد: برای تأدیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی نیز هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال) پیش بینی شده است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن اشاره به بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا نیز اظهار کرد: مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20 اسفند ماه سال 96، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر، زنانی که همزمان از سه مؤلفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند، نیز در این مصوبه مدنظر قرار گرفته است.

وی بیان کرد: مشمولان قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر مصوب 19 اسفند ماه سال 61، براساس فهرست کارگاه‌های مشمول مصوب دولت، قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل ونقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهد کودک و مراکز توانبخشی بهزیستی  نیز مشمول این بند تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ می شوند.

حاجی‌بابایی تصریح کرد:به موجب قانون بودجه مصوب ۱۳۸۹ کل کشور، تبصره ۱۴ قانون بودجه مشمول خادمان مساجد، باربران و رانندگان نیز می شود.

انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان حمیدرضا حاجی بابایی بودجه 1400
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر