کد خبر: 1057654 A

نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان، از ابتدای فروردین ماه قابلیت اجرا دارد.

محمدرضا تاجیک (نماینده کارگران در شورای عالی کار) درباره ارسال مصوبه حق مسکن ۱۴۰۰ به هیأت دولت به تسنیم، گفت: طبق صبحت‌های وزیرکار در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شد که کمک هزینه مسکن با قید فوریت به دولت ارسال شود. اگر حق مسکن دیرتر از فروردین ماه هم تصویب شود، کارفرمایان مکلف هستند که معوقات را ازفروردین ماه اعمال کنند.

وی با بیان اینکه اجرای این مصوبه منوط به تصویب در دولت است، گفت: طبق مصوبه شورای عالی کار هر زمانی این مصوبه در دولت تصویب شود، باید از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ عملیاتی شود.

 

حق مسکن کارگران محمدرضا تاجیک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر