کد خبر: 1055118 A

انتقاد از یک حکم وزیر بهداشت

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با انتقاد از انتصاب رییس رصدخانه اجتماعی کووید -19 از سوی وزیر بهداشت، گفت: بررسی آثار کرونا بر خودکشی ، کار کودک ، طلاق ، حاشیه نشینی ، مهاجرت ، اعتیاد ، خشونت خانگی در کنار تاثیرات روانی آن ، باید در عالی ترین سطح در دستورکار سیاست گذاران اجتماعی باشد چنانکه در تمام کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه دنیاست.

به گزارش ایسنا، روزبه کردونی در یادداشتی در صفحه اجتماعی خود نوشت: « در یک مداخله خطا ، تصمیم نادرست و  انتصاب غیر قابل فهم ، وزیر بهداشت رئیس رصد خانه اجتماعی کووید 19 را منصوب کرده است. سوال مهم این است که آیا وزیر بهداشت مسئول بررسی ابعاد اجتماعی کرونا و سیاستگذاری برای مقابله با اثرات گسترده اجتماعی کووید 19 می باشد ؟

مگر آثار اقتصادی کرونا و تاثیرات آن  بر حوزه اشتغال و یا آثار امنیتی کرونا را هم وزیر بهداشت رصد و برای مقابله با آن سیاست گذاری و  مداخله می  نماید که به صورت نابجا به حوزه تاثیرات اجتماعی ورود پیدا کرده است ؟»

 رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، ادامه داد:« واقعیت این است که کرونا سه شوک بزرگ همراه با آثار گسترده برای جوامع بدنبال داشته است. شوک برون زای مستقیم که ناظر به تاثیرات در حوزه سلامت عمومی است ، شوک برون زای غیر مستقیم که ناظر به تاثیرات گسترده اجتماعی و اقتصادی است و شوک درون زای غیر مستقیم که ناشی از تدوین سیاست هایی است که بر دو شوک فوق الذکر اثر دارند . بر این اساس واکاوی تاثیرات گسترده اجتماعی ناشی از کرونا و سیاست گذاری برای مواجه با آن یک ضرورت غیرقابل کتمان است که باید در عالی ترین سطح حاکمیتی مورد توجه باشد.»

کردونی افزود:«مطالعات متعدد بین المللی حکایت  از آثار گسترده  کرونا بر فقر و نابرابری دارد. گفته می شود بیش از 500 میلیون فقیر ناشی از کرونا به فقرا اضافه خواهد شد. نظرسنجی موسسه اکسفام از 300 اقتصاد دان برجسته دنیا نشان می دهد که 87 درصد آنها باور دارند کرونا نابرابری را افزایش می دهد و این  متخصصین و سیاستگذاران اجتماعی هستند که در  این حوزه می توانند راهکارهای سیاستی ارایه دهند.

با این وصف شایسته آن است که مسئولیت اینکار به یک شخصیت علمی شناخته شده ، کارازموده و صاحب تجربه در حوزه های اجتماعی  ( برای نمونه رئیس یکی از دانشگاه های مهم کشور) انهم  با حکم مستقیم رئیس جمهور سپرده شود.»

به گزارش ایسنا، وزیر بهداشت روز گذشته در حکمی حمیدرضا خانکه رییس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی را به عنوان رییس رصدخانه اجتماعی کووید -19 منصوب کرد.

تامین اجتماعی رصدخانه وزارت بهداشت وزیر بهداشت سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر