کد خبر: 238964 A

این همایش در محورهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیط زیست و نهادی در ابعاد توسعه پایدار روستایی برگزار می شود و در آن ۹ مقاله برتر استادان و صاحبنظران عرصه برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی ارائه خواهد شد.

نخستین همایش علمی مدیریت روستایی و توسعه پایدار فردا(دوشنبه) با حضور «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در سالن غدیر این وزارتخانه برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، در این همایش که با هدف ارزیابی و آسیب شناسی بیش از یک دهه حضور دهیاری ها در عرصه مدیریت روستایی کشور از سوی این سازمان برگزار می شود، «سیدابوالفضل رضوی» معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، «هوشنگ خندان دل» معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و جمعی از استادان، پژوهشگران، مدیران اجرایی و دهیاران حضور دارند.

بررسی چالش‌ها و فرصت‌های فراروی توسعه پایدار و مدیریت روستایی در ایران و ارائه الگوها و راهکارها در این زمینه، بررسی جایگاه مدیریت روستایی در فرایند توسعه ملی بویژه برنامه ششم توسعه، نقد و بررسی عملکرد گذشته مدیریت روستایی در فرآیند توسعه پایدار روستایی و ترسیم چشم انداز آینده مدیریت و راهبری مطلوب تر نهاد دهیاری از اهداف برگزاری این همایش است.

این همایش در محورهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیط زیست و نهادی در ابعاد توسعه پایدار روستایی برگزار می شود و در آن ۹ مقاله برتر استادان و صاحبنظران عرصه برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی ارائه خواهد شد.

همچنین سه نشست تخصصی با حضور شرکت کنندگان با عناوین «دهیاری ها، توسعه کالبدی و محیط زیست روستایی»، «دهیاری ها و توسعه اقتصاد روستایی» و «توانمندسازی دهیاری ها و جامعه محلی» برگزار می‌شود.

اقتصاد ایران توسعه پایدار جامعه شهری و روستایی محیط زیست معاون وزارت کشور وزارتخانه وزیر کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر