کد خبر: 171687 A

یکی از نویسندگان روزنامه آسمان در شماره روز سه شنبه مورخ ۲۹/۱۱ / ۱۳۹۲ حکم قصاص را «غیر انسانی» توصیف کرده بود. پس از انتشار این مطلب سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسئول این روزنامه اعلام جرم کرد و خواستار توقف انتشار آن شد.

۱۲ مرداد ماه جلسه رسیدگی به اتهام مدیرمسوول روزنامه آسمان در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری و با حضور اعضای هیات منصفه برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، یکی از نویسندگان روزنامه آسمان در شماره روز سه شنبه مورخ ۲۹/۱۱ / ۱۳۹۲ حکم قصاص را «غیر انسانی» توصیف کرده بود. پس از انتشار این مطلب سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسئول این روزنامه اعلام جرم کرد و خواستار توقف انتشار آن شد.

در پی ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، بازپرس پرونده پس از رسیدگی، دستور توقیف این روزنامه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر و ابلاغ کرد.

با تکمیل تحقیقات در دادسرا، برای مدیرمسوول روزنامه آسمان کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارسال شد.

جرم دادسرا رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روزنامه محاکمه آسمان انتشار مدیرمسئول مرداد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر