رهبر انقلاب در حرم امام (ره):

ایلنا: رهبر انقلاب تاکید کردند: باید حقایقی را که درباره امام و انقلاب گفته شده بگوییم و تکرار کنیم و مجال تحریف را از تحریف…