کد خبر: 828879 A

صنعتی منفرد :

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: مقاوم سازی سکونتگاه های شهری و روستایی در برابر تهدیدات و عوامل طبیعی، یکی از مولفه های مهم پدافند غیر عامل است.

به گزارش ایلنا از زنجان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، در جمع خبرنگاران به مناسبت فرا رسیدن هفته پدافندغیرعامل اظهار کرد: مقاوم سازی سکونتگاه های شهری و روستایی و  ساخت سازه های مقاوم در برابر تهدیدات و عوامل طبیعی، یکی از مولفه های مهم پدافند غیرعامل در بخش مسکن است.

سجاد صنعتی منفرد، ادامه داد: در مولفه اقتصادی پویاترین و اصلی ترین مولفه پدافند غیرعامل است زیرا اثرات زیان بار را کاهش می دهد.

وی، با بیان اینکه، اگر بحث مهندسی و کیفیت ساخت و ساز را جدی بگیریم با رعایت اصول فنی می توانیم به بسیاری از مولفه های پیچیده پدافند غیرعامل پاسخ دهیم، افزود: باید کالبد سکونتگاههای شهری و روستایی را طوری طراحی و برنامه ریزی کنیم تا همه مولفه ها به ویژه مقاوم سازی واحدهای مسکونی در آن دیده شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با تاکید بر اینکه، مســکن به عنــوان یــک پدیــده اثرگــذار بــر بافــت کالبـدی روســتاهای کشــور و عاملــی مهــم در ایجــاد احســاس امنیــت و مانـدگاری در روســتاها نیازمنــد توجــه جدی است، گفت: در صــورت اجــرای درســت طرح های مقاوم سازی مساکن روسـتایی بـا توجـه بـه ارزش هـا و هویـت درونـی روسـتا می تـوان گفت کــه ایــن عمــل می تواند عامل مهــم در پدافند غیرعامل و ارتقــاء امنیــت در مناطق روسـتایی باشـد.

صنعتی منفرد ادامه داد: با توجه به اینکه، زلزله به عنوان یکی از حوادث طبیعی هر از چند گاهی خسارت و تلفاتی به بار می آورد و همین امر ضرورت اندیشیدن به مقاومت ساختمان ها و ارائه راهکارهای لازم برای کاهش خطرات زمین زلزله را دو چندان می کند، در این راستا بنیاد مسکن با توجه به تجربیات گذشته و اهمیت فاکتورهای متعددی همچون فراهم نمودن اسکان موقت و دائم، سرعت احداث، افزایش مقاومت و کاهش هزینه ها در بحث بلایای طبیعی، توجه به سیستم های ساختمانی مقاوم در برابر زلزله را یکی از ضروریات صنعت ساختمان می داند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان /صنعتی منفرد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر