کد خبر: 824172 A

هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به اینکه نگرانی ما از صنعت عدم ارائه سود صنایع زیانده به حوزه سلامت نیست، گفت: آلودگی های زیست محیطی صنایع در زنجان نگران کننده است.

به گزارش ایلنا از زنجان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، با اشاره به قانون حمایت صنایع زیانده از حوزه سلامت، اظهار کرد: در قانون، صنایعی که شامل این قانون می‌شوند، مانند صنعت تولید سیگار باید بخشی از سود خود را به حوزه سلامت به عنوان آسیب های آن صنعت بدهند.

رویز قزلباش، با اشاره به بخشی از سود صنایع که باید در حوزه سلامت هزینه شود ابراز کرد: این هزینه ها به حساب وزارت بهداشت واریز می شود و وزارت بهداشت نیز این اعتبارات را در سطح استان ها توزیع می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به تخصیص یک درصد از سود تمامی صنایع به حوزه سلامت، عنوان کرد: متاسفانه تا جایی که من مطلع هستم هیچ پولی به دست ما نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات در سطح وزارت خانه به استان ها توزیع نشده است، تصریح کرد: همه این هزینه ها که توسط وزارتخانه توزیع نشده است باید در حوزه بهداشت هزینه شود.

قزلباش با بیان اینکه نگرانی ما از صنعت عدم ارائه سود صنایع زیانده به حوزه سلامت نیست، ادامه داد: نگرانی ما در حوزه صنعت از آلودگی های زیست محیطی است.

وی با اشاره به اینکه آلودگی های زیست محیطی فقط شمال یک استان نمی شود، افزود: آثار و خروجی این آلودگی ها خودش را در سطح کشور نشان می دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه هیچ یک از صنایع استان سهم خاصی به دلیل زیانده بودن در سطح استانی پرداخت نمی کند، خاطر نشان کرد: اگر صنایع زنجان مالیاتی نیز پرداخت کرده اند در سطح استانی نبوده و اگر چنین چیزی باشد در سطح ملی بوده است.

پرویز قزلباش /رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی است
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر