کد خبر: 717089 A

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان خبر داد؛

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تاکید کرد: به منظور ارتقای بهره‌وری و دستیابی به اهداف مورد نظر در بخش کشاورزی کشورمان تقویت ارتباطات علمی با مراکز و قطب های علمی کشاورزی دنیا ضروری است.

به گزارش ایلنا از زنجان، اکبر کرامتی از گسترش همکاری‌های بین‌المللی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر پروژه مشترک ایران_ سیمیت با همکاری مرکز بین‌المللی تحقیقات گندم و ذرت (سیمیت) و وزارت جهاد کشاورزی، در استان زنجان همزمان با 3 استان قزوین، همدان و اردبیل در حال اجرا است.

وی افزایش عملکرد گندم به میزان 25 درصد در اراضی دیم طی پنج سال، افزایش بهره وری نظام های زراعی گندم بنیان در ایران و ارتقای مدیریت مزرعه را از اهداف اجرای پروژه فوق برشمرد و عنوان کرد: در راستای اجرای این پروژه دو پلاتفرم در صائین قلعه شهرستان ابهر و آقبلاغ شهرستان خدابنده هر کدام به مساحت 10 هکتار انتخاب شده است.

کرامتی با اشاره به انجام آزمون‌ها و آزمایشات مختلف در قالب پروژه مشترک ایران_ سیمیت، از مقایسه 13 رقم مختلف گندم دیم مرسوم و جدید فراهم شده از مناطق مختلف سردسیر کشور در این پروژه خبر داد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بیان داشت: به منظور اجرای این پروژه در استان زنجان، تفاهم‌نامه همکاری مابین نماینده سیمیت (مرکز بین المللی تحقیقات گندم و ذرت) در ایران و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به امضا رسیده و مسئول کشاورزی حفاظتی سیمیت نیز تاکنون چندین بار در استان حضور پیدا کرده و از مزارع انتخابی بازدید کرده است.

سازمان جهاد کشاورزی اکبر کرامتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر