کد خبر: 708108 A

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب زنجان:

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: توسعه خدمات فاضلاب و دفع بهداشتی آن از جمله سیاست‌های شرکت آب و فاضلاب استان زنجان است و در حال حاضر بیش از 486 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهرهای استان زنجان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: طول شبکه فاضلاب در شهرهای استان زنجان از 428 کیلومتر در سال 93 هم اکنون 13.5 درصد رشد داشته و در این مدت بیش از 58 کیلومتر توسعه شبکه و خط انتقال فاضلاب در شهرهای استان زنجان اجرایی شده است.

وی طول خطوط انتقال فاضلاب در شهرهای استان زنجان را بیش از 15 کیلومتر اعلام کرد و افزود: با اقدامات انجام شده در سه ساله اخیر طول خطوط انتقال فاضلاب با رشد بیش از 9 درصدی به بیش از 15 کیلومتر رسیده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان با اشاره به اینکه 4 شهر در استان زنجان دارای شبکه جمع آوری بهداشتی فاضلاب می باشند گفت: تصفیه خانه های فاضلاب در مدار استان زنجان با ظرفیت اسمی بیش از 45 هزار متر مکعب در شبانه روز در مدار بهره برداری می باشد.

جزء قاسمی تعداد آحاد انشعاب فاضلاب در استان زنجان را بیش از 81 هزار نفر اعلام کرده و گفت: این آمار نسبت به سه سال گذشته 32 درصد افزایش داشته است.

اب و فاضلاب زنجان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر