کد خبر: 700351 A

معاون وزیر کشور:

معاون وزیر کشور در امور شهری و روستایی تاکید کرد: اعتمادسازی کلید جذب سرمایه گذاری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، مهدی جمالی نژاد در جلسه نشست تخصصی شهرداران و اعضای شوراهای شهر و روستای زنجان به ریاست استاندار زنجان گفت: مهمترین راه جلب مشارکت و دلسوزی مردم اعتمادسازی است.

وی ادامه داد: مردم باید صداقت، پاسخگویی، شفافیت، کار جهادی و صراحت را در شهرداری ها و مسولان دستگاههای اجرایی را  ببینند تا مشارکت و سرمایه گذاری کنند.

معاون وزیر کشور با تاکید بر اتحاد و پرهیز از اختلاف اعضای شوراهای شهر و شهرداری ها اظهار داشت: شهرداری ها باید سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاری را جدی بگیرند.

فتح الله حقیقی، استاندار زنجان نیز در ادامه این جلسه با تأکید بر لزوم تقویت شهرداری ها و شوراهای شهر تصریح کرد: با تمرکز صرف بر بودجه شهرداری ها توسعه شهری صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه باید بر جذب سرمایه های خرد تمرکز کرد، خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی برای تفکیک زباله  از مبدأو لزوم پیشگیری از تخلفات قبل از تبعات و عوارض آن اساسی است.

 مسیح الله معصومی، شهردار زنجان نیز با ارائه گزارشی از پروژه های بهره برداری شده و پروژه های در حال انجام در زنجان بر وظیفه امید بخشی و دلگرمی مسئولان به مردم تأکید کرد.

همچنین در مراسم رونمایی از سامانه جامع اطلاعت شهری و جمعیت استان زنجان خاطرنشان کرد؛ طبق آخرین سرشماری یک میلیون و 57 هزار نفری جمعیت  درغالب 8 شهرستان و 17 بخش و 21 شهر و 926 آبادی دارای سکنه تقسیم بندی شده است که این جمعیت درحوزه روستایی 33 هزار نفر جمعیت یعنی 97درصد، تحت پوشش دهیاری ها هستند و 655 دهیار در روستاها وجود داردکه 72 نفر آنان را زنان تشکیل می دهند.

معاون وزیر در امور شهر و روستای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر