کد خبر: 228410 A

در جلسه هماهنگی آغاز عملیات اجرایی مرکز درمان بستر شهر دندی عنوان شد:

مدیر مجتمع سرب و روی انگوران, گفت: اعتبار ومجوزهای لازم از وزارت متبوع اخذ وبه محض فراهم شدن شرایط آب وهوایی عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

مدیر مجتمع سرب و روی انگوران, گفت: این مرکز پس از آماده شدن مورد استفاده اهالی منطقه وکارکنان شرکتها ومعادن قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا از زنجان, بنا به گزارش روابط عمومی بخشداری دندی سیروس رستمی بخشدار انگوران پنج شنبه(۳آذر) دراین جلسه با ذکراین مطلب که مرکز درمان بستر شهر دندی یکی از نیازها و خواسته های چندین ساله مردم منطقه میباشد و علیرغم اینکه کلنگ احداثآن چند سال قبل به زمین زده شده بود ولی به دلیل مشکلاتی احداثآن شروع نشده بود افزود، با پیگیریهای صورت گرفته توسط مسئولین استانی وشهرستانی مقررشد احداثاین مرکزبلافاصله پس از مساعد شدن شرایط آب و هوایی شروع شود.

بخشدار انگوران ضمن تقدیرو تشکر از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی انگوران که هزینه احداثاین مرکز را پرداخت خواهند نمود گفت: دانشگاه علوم پزشکی نیز تامین نیروی انسانی وتجهیزات این مرکز را بر عهده خواهند داشت.

رستمی با بیان اینکه بخش انگوران با دارا بودن ۸۸ آبادی و ۶۶ روستا و جمعیتی بالغ بر ۱۷۰۰۰نفرو با بعد مسافت یکصد کیلومتر از مرکز استان فاقد امکانات بهداشتی ودرمانی مناسب میباشد که در صورت احداثاین مرکز، مشکلات بهداشتی درمانی منطقه تا حدودی مرتفع خواهد شد.

در ادامه جلسه دکتر صائینی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان زنجان نیز طی سخنانی از اعلام آمادگی دانشگاه جهت تحویل نقشه وطرح مرکز ونظارت عالیه در طول ساخت آن خبر داد وگفت پس از تکمیل مجموعه، دانشگاه علوم پزشکی نسبت به تامین نیروی انسانی وتجهیزات آن اقدام خواهد نمود.

شبانی مدیر مجتمع سرب و روی انگوران نیز ضمن اعلام آمادگی معدن انگوران در خصوص احداثمرکز گفت، اعتبار ومجوزهای لازم از وزارت متبوع اخذ وبه محض فراهم شدن شرایط آب وهوایی عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

وی همچنین در پایان اضافه کرد: این مرکز پس از آماده شدن مورد استفاده اهالی منطقه وکارکنان شرکتها ومعادن قرار خواهد گرفت.

استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی درمان روابط عمومی سرب و روی شرایط آب و هوایی مشکلات معاون معدن نیروی انسانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر