کد خبر: 183260 A

مدیر دفتر کنترل و کیفیت آب شرکت آب و فاضلاب استان زنجان عنوان کرد:

مدیر دفتر کنترل و کیفیت آب شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: با توجه به امکانات موجود آزمایشگاه‌های استان زنجان و دستورالعمل‌های کشوری، سالانه حدود ۴۲ هزار نمونه کلر باقی‌مانده که حامل گندزدایی و شبکه توزیع آب شرب است.

مدیر دفتر کنترل و کیفیت آب شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: درصد مطلوبیت شبکه آب و مخزن استان زنجان ۱۰۰ درصد است.

به گزارش ایلنا از زنجان، علی عاشوری، مدیر دفتر کنترل و کیفیت آب شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، درصد مطلوبیت کلر باقیمانده در آب مصرفی استان زنجان را ۹۲.۸ درصد عنوان کرد.

وی افزود: رسالت و خط مشی شرکت آب و فاضلاب، تحویل آب سالم و بهداشتی برای مردم است با کیفیت و کمیت مطلوب است.

وی ادامه داد: در این راستا با توجه به امکانات موجود آزمایشگاه‌های استان زنجان و دستورالعمل‌های کشوری، سالانه حدود ۴۲ هزار نمونه کلر باقی‌مانده که حامل گندزدایی و شبکه توزیع آب شرب است.

این مسئول با اعلام اینکه درصد مطلوبیت کلر باقیمانده در آب مصرفی ۹۲.۸ درصد است، اضافه کرد: درصد مطلوبیت شبکه آب و مخزن استان زنجان ۱۰۰ درصد است.

مدیر دفتر کنترل و کیفیت آب شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با اشاره به تعداد آزمون‌های میکروبیولوژی و کلر‌سنجی سالانه ۲ هزار و ۹۰۴ مورد ثبت شده در آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت شرکت آبفا استان زنجان، عنوان کرد: این در حالی است که تعداد استاندارد آزمون‌ها باید ۲ هزار و ۵۰۰ مورد باشد.

وی در راستای جلوگیری از مواجه شدن با بحران آب در آینده به واحد مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب پیشنهاد کرد: با توجه به افت حجمی منابع تأمین آب از جمله در آب‌های سطحی سد تهم در سال‌های اخیر ناگریز باید خروجی آب به گونه‌ای تنظیم شود که در سنوات آتی نیاز مصرف‌کنندگان تأمین شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: از آنجا که مردم استان با روش‌های مختلف صرفه‌جویی در مصرف آب آشنا هستند، انتظار می‌رود تا با رعایت این روش‌ها از کمبود آب برای آیندگان جلوگیری شود.

استان زنجان استاندارد شرکت آب و فاضلاب صرفه جویی در مصرف کیفیت مدیر آب کنترل دفتر مطلوبیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر