کد خبر: 148570 A

مسئول روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه، رئیس شبکه بهداشت و درمان طارم خبرداد:

نظر به مرگ مغزی مرحوم باقر قنبری ۴۵ ساله از اهالی روستای کهیا از توابع بخش چورزق شهرستان طارم و اهداء اعضای بدن نامبرده به هموطنان نیازمند، طی مراسمی در روزهای پایانی بهمن ماه سالجاری با حضور رویا قهرمانی مسئول فراهم آوری اعضاء دانشگاه علوم پزشکی زنجان، از خانواده اهداء کننده عضو تقدیر ودلجویی شد.

ایلنا: رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان از خانواده اهداء کننده عضو دلجویی کرد.

مسئول روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه، رئیس شبکه بهداشت و درمان طارم گفت: در این مراسم با اهداء لوح تقدیر و تقدیم گل به نمایندگی ازرئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس شبکه از این خانواده دلجویی شد.

به گزارش " ایلنا " از ازنجان, با حضورسعید رمضانلو مسئول روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه، رئیس شبکه بهداشت و درمان طارم، مسئول روابط عمومی و کارشناس نظارت بر درمان شبکه طارم ازخانواده مرحوم قنبری دلجویی شد.

لازم به ذکر است: طی دو سال اخیر چهارمین اهداء عضو پس از مرگ مغزی در شهرستان طارم صورت گرفته و این اهداء عضو در روستای کهیا دومین اهداء عضو پس از مرگ مغزی بوده، که در این راستا حضور مسئولین امر در چنین برنامه هایی، موجب ارتقاء فرهنگ عمومی اهداء عضو در جامعه می شود.

گفتنی است: در این مراسم با اهداء لوح تقدیر و تقدیم گل به نمایندگی ازرئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس شبکه از این خانواده دلجویی شد.

جامعه خانواده دانشگاه علوم پزشکی درمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مرگ اهداء طارم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر