کد خبر: 231224 A

جنبش دانشجویی مسلمان در جریان انقلاب اسلامی پیشگام شد تا با روحیه ای مجاهدانه جامعه ای آرمانی برای این مرز و بوم رقم بزند. دست به مبارزه با استبداد زد تا میزان، رای ملت باشد، نه این‌که عده ای به خود اجازه دهند به نام ملت و به کام خود اعمال قدرت کنند. شعار استقلال و آزادی داد تا حکومتی تشکیل شود که اولویت خود را حفظ و مراقبت از آزادی های مدنی و حقوق شهروندی ولی نعمتان خود قرار دهد.

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان پیرو خط امام به مناسبت روز دانشجو بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

به پاسداشت آزادیخواهی، استبداد ستیزی، آگاهی و وطن پرستی سه آذر اهورایی، ۱۶ آذر را به عنوان روز دانشجو نام نهاده اند. دانشجویی که در ورای تمام دسته بندی ها روحیه ی حق طلبی و مطالبه گری آن زبان زد خاص و عام است.

جنبش دانشجویی مسلمان با تکیه بر تشکیلات انجمن های اسلامی خود، از یک سو با سینه ای ستبر به جنگ با جهل و نادانی ها می‌رود و از سوی دیگر با مشت‌هایی گره کرده به مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی می پردازد.

جنبش دانشجویی مسلمان در جریان انقلاب اسلامی پیشگام شد تا با روحیه ای مجاهدانه جامعه ای آرمانی برای این مرز و بوم رقم بزند. دست به مبارزه با استبداد زد تا میزان، رای ملت باشد، نه این‌که عده ای به خود اجازه دهند به نام ملت و به کام خود اعمال قدرت کنند. شعار استقلال و آزادی داد تا حکومتی تشکیل شود که اولویت خود را حفظ و مراقبت از آزادی های مدنی و حقوق شهروندی ولی نعمتان خود قرار دهد.

امام خمینی را به عنوان رهبر جاویدان خود برگزید؛ چرا که تنها او برخلاف قرائت مقدس نماهای متحجر از اسلام، معتقد به پیشبرد و تحقق اندیشه های مردم سالار بود. معتقد به ظرفیت اسلام برای دفاع از آزادی، استقلال، عدالت و حقوق مردم در جامعه بود.

به پای صندوق های رای رفت و به جمهوری اسلامی رای داد تا بر مبنای جمهوریتِ نظام انتخابات حداکثری و آزاد برگزار شود و عصاره ی فضایل ملت در مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ملت خروشان انقلابی به وظیفه ی قانون گذاری و نظارتی خود عمل کند، نه اینکه چون قبل مشتی دست نشان‌ده ادعای نمایندگی داشته باشند و بس. و برمبنای اسلامیتِ علوی روح ظلم ستیزی، عدالت خواهی و مکارم اخلاقی در میان جامعه مستولی شود نه اینکه چون منش اصحاب صفین و بر مبنای اسلام اموی، قرآن بر نیزه و باران رحمت از دولتی سر قبله‌ی عالم باشد و سیل و زلزله از معصیت مردم.

و به جبهه های جنگ برای نبرد حق و باطل رفت تا چکمه ی اجنبی پا بر خاک مقدس این میهن ننهد و استقلالی که با خون به دست آمده است این بار نیز با خون حفظ شود. پس چون هزاران آرش، جان خود در تیر کرد و سر سپرد.

و اکنون ۶۱ سال پس از آغشته شدن دانشگاه به سه قطره خون پس از فراز و فرودهای گذشته همچنان جنبش دانشجویی در این راه گام بر می دارد اما وای بر ما اگر در این راه بازیچه ی دست صاحبان زر و زور و تزویر شویم و از اصالت گفتمانی خود بازمانده باشیم.

نکند که روشنفکری را برای ما لامذهبی و آزادی را بی بند و باری معنا کنند. نکند که اصلاحگری را بی مسئولیتی و استقلال را ارتجاع یا انزوا بدانیم و مشت گره کرده ی خود را از مقابل چهره ی پلید و زورگوی استعمار خارجی به عقب برگردانیم. نکند چون مترسکانی منجمد فقط مامور به راندن زاغ هایی فرصت طلب از مزرعه ی منافع گروهی خاص شویم که چه بد سرنوشتی است برای این سابقه ی درخشان.

امروز اما ما وارثان انجمن های اسلامی و جنبش دانشجویی مسلمان برای احیای تشکیلات خود و بازپس گیری نقش و جایگاه بی بدیل خود باید به اصلی ترین رسالت جنبش دانشجویی یعنی تربیت نسلی مطالبه گر، حق طلب، عدالت خواه و بیدار بپردازیم و برای این مهم به «تحکیم وحدت» نه به عنوان یک اسم، که به عنوان یک ماموریت نیازمندیم لذا از همه ی انجمن های اسلامی می خواهیم به دور از حاشیه پردازی های خودساخته دست برادری و یکدلی به هم دهند تا نهال تازه جان گرفته ی امروز به درخت تنومند و سترگ فردا تبدیل شود.

استقلال انتخابات انقلاب اسلامی جامعه جنگ حقوق خاک دانشجو سیل مسلمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر