کد خبر: 137679 A

دبیر خانه کارگر بجنورد:

چکیده: با افزایش فشار معیشتی بر زندگی کارگران و ناتوانی کارفرمایان در بهبود این شرایط، دولت این بار باید با دست پر و برنامه‌ای جدی وارد میدان شود و از هر طریقی که می‌تواند شکاف عمیق دستمزد نیروی کار و تورم را جبران کند.

یک فعال کارگری در بجنورد معتقد است حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ باید به گونه‌ای محاسبه شود که هم کارفرما توان پرداخت آن را داشته باشد و هم کارگران بتوانند با دریافت آن میزان مزد و حقوق، هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند.

«فرهاد هدایتی» دبیر خانه کارگر بجنورد بر لزوم افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم تاکید کرد و به ایلنا گفت: دریافت حقوق متناسب با نرخ تورم همواره یکی از دغدغه‌های مزدبگیران بوده و به این منظور لازم است ابتدا نرخ واقعی تورم محاسبه و اعلام شود.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه افزایش متناسب مزد کارگران با تورم می‌تواند از کوچک شدن سبد خانوار‌های کارگری جلوگیری کند، افزود: با افزایش فشار معیشتی بر زندگی کارگران و ناتوانی کارفرمایان در بهبود این شرایط، دولت این بار باید با دست پر و برنامه‌ای جدی وارد میدان شود و از هر طریقی که می‌تواند شکاف عمیق دستمزد نیروی کار و تورم را جبران کند.

به گفته این فعال کارگری، در روزهایی که کارگران و اقشار ضعیف جامعه بازار‌های مختلف گرانی را تجربه کرده اند و مردم هر روز با موج تازه‌ای از گرانی‌ کالاهای اساسی مواجه می‌شوند، موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۳، برای مزد بگیران و بخصوص قشر کارگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دبیر خانه کارگر بجنورد اضافه کرد: در بحثافزایش دستمزد‌ها نباید تنها به کارفرمایان فشار وارد کرد بلکه دولت نیز باید بخش بزرگی از فشار‌هایی که در سالهای گذشته به کارفرمایان بخش تولید وارد شده و آنان را در پرداخت حقوق به کارگران دچار مشکل کرده است، به طریقی جبران کند.

هدایتی همچنین اظهار داشت: جامعه کارفرما‌یی هم می‌توانند با پرداخت دستمزدی عادلانه‌ به کارگران، امنیت را به کارگاه‌های خود بیاورند.

دستمزد 93
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر