کد خبر: 119822 A

دبیر انجمن صنفی کارگران داروخانه‌های خراسان رضوی:

چکیده: «بسیاری از داروخانه داران علاوه بر عضویت در انجمن داروسازان ایران، در اداره نظارت بر امور دارو که یک نهاد نظارتی و دولتی است سمت دارند. / انجمن داروسازان ایران با استفاده از نفوذش در نهادهای دولتی اجازه نمی‌دهد پرداخت حق فنی به کارگران داروخانه ها قانونی شود.»

دبیر انجمن صنفی کارگران داروخانه‌های خراسان رضوی معتقد است سیطره داروخانه داران بر اداره نظارت بر امور دارو به تضییع حقوق کارگران منجر شده است.

«رضا مرشدی» در این باره به ایلنا گفت: بعضی داروخانه داران برخی مواقع داروی تاریخ مصرف گذشته میان مردم توزیع می‌کنند؛ یا کارگران‌شان را مجبور می‌کنند قیمت دارو‌ها را بیش از میزان واقعی در دفترچه بیماران بنویسند، و یا از آنها می خواهند در صورتی که داروی اصلی در داروخانه موجود نیست داروی مشابه را به بیمار بدهند اما در دفترچه بیمه، قیمت داروی اصلی که احتمالا گران‌تر است را می‌نویسند.

وی ادامه داد: اگر کارگری نخواهد در این سیستم پر از تخلف و تقلب حل شود و به خواسته‌های کارفرمایش تن ندهد باید به اداره نظارت بر امور دارویی گزارش بدهد که زیر سیطره داروخانه داران قرار دارد.

به گفته مرشدی، بسیاری از داروخانه داران علاوه بر عضویت در انجمن داروسازان ایران(نهاد صنفی داروسازان و داروخانه داران)، در اداره نظارت بر امور دارو که یک نهاد نظارتی و دولتی است سمت دارند، در حالی که کمتر پیش می‌آید کارفرمایان بخش خصوصی در دولت مسئولیت داشته باشند.

وی با بیان اینکه اکثریت بازرسان اداره نظارت بر امور دارو، داروخانه دار هستند ادامه داد: هنگامی که نوبت بازدید از داروخانهٔ یکی از بازرسان اداره نظارت بر امور دارو فرا می‌رسد، همکارش داروخانهٔ او را بازرسی می‌کند و بالعکس؛ و یا بازرسان این نهاد دولتی برخی مواقع باید از داروخانهٔ معاون یا رئیس اداره بازدید کنند که طبعا مضحک است.

دبیر انجمن صنفی کارگران داروخانه‌های خراسان رضوی در پایان اظهار داشت: چنین شرایطی به تضییع حقوق کارگران منجر شده است به گونه‌ای که انجمن داروسازان ایران با استفاده از نفوذش در نهادهای دولتی علاوه بر جلوگیری از صدور مدرک فنی برای کارگران داروخانه‌ها توسط سازمان فنی و حرفه‌ای، اجازه نمی‌دهد پرداخت حق فنی(مبغلی معادل ۱۵۰ هزار تومان) به کارگران این صنف قانونی شود.

گفتنی است اداره نظارت بر امور دارو یک نهاد دولتی است که بر نحوه تولید، توزیع و واردات دارو نظارت می‌کند و زیر نظر معاونت دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد.

کارگران خراسان رضوی کارگران داروخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر