کد خبر: 119455 A

با صدور فراخوانی انجام شد:

چکیده: «کارزار مقاومت در برابر طرح استاد شاگردی طی فراخوانی خواستار همراهی کارگران، فعالان کارگری، نهاد‌های صنفی و… از این فعالیت مدنی شد. / به موجب این طرح اولا کارگران ساده و کسانی که برای اولین بار به محیط‌های کار وارد می‌شوند باید به عنوان شاگرد و بدون بیمه و دستمزد قانونی کار کنند ودوم اینکه گروهی از کارگران شاغل به بهانه‌های مختلف وبه خاطر جایگزینی شاگرد از کار بیکار و شغل خود را از دست خواهند داد.»

کارزار مقاومت در برابر طرح استاد شاگردی در ادامه فعالیت‌هایی که از مدتی پیش برای ابطال این طرح دولتی آغاز کرده است، طی فراخوانی خواستار همراهی کارگران، فعالان کارگری، نهاد‌های صنفی و… از این فعالیت مدنی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این فراخوان خطاب به کارگران، فعالان اجتماعی، تشکل‌های کارگری، معلمان، دانشجویان و تشکل‌های مدنی آمده است: «هر چند کمیته راهبری اعتقاد دارد که برخی مفاد فصولی از قانون کار لزوماً در راستای منافع کارگران نبوده و باید به نفع قشر کارگر اصلاح شود اما در عین حال بر این اعتقاد هم استوار است که کارگران نیز نباید اجازه دخل و تصرف به حداقل‌های موجود دراین قانون را بدهند.»

نویسندگان این فراخوان در ادامه یادآور شده‌اند: «با اجرای طرح استاد شاگردی آینده شغلی فرزندان ما و شما، دانشجویان، فارغ التحصیلان و شاغلین اعم از زن و مرد با خطر جدی مواجه گردیده است زیرا که به موجب این طرح اولا کارگران ساده و کسانی که برای اولین بار به محیط‌های کار وارد می‌شوند باید به عنوان شاگرد و بدون بیمه و دستمزد قانونی کار کنند ودوم اینکه گروهی از کارگران شاغل به بهانه‌های مختلف وبه خاطر جایگزینی شاگرد از کار بیکار و شغل خود را از دست خواهند داد.»

کارزار مقاومت در برابر طرح استاد شاگردی در خاتمه فراخوان خود خطاب به تمامی کارگران، تشکل‌ها، فعالان کارگری، نهاد‌ها و تشکلهای مدنی آورده است: شما می‌توانید با هر ابزاری مانند جمع آوری امضا در محیط‌های کار، اطلاع رسانی توسط امکانات رسانه‌ای و… در محیط‌های کار و تولید در کنار ما باشید.

طرح استاد شاگردی چیست؟

فصل پنجم قانون کار به موضوع تعریف کارآموز و مراکز کار آموزی در قالب یازده ماده پرداخته است و نیز به صورت مشروح شرایط، الزامات و ابعاد آموزش این دسته از متقاضیان کار واشتغال تبیین شده است.

با توجه به صراحت مواد یاد شده وبخصوص مفاد بند(ب) از ماده ۱۱۲ قانون کار ودستور العمل مرتبط با آن بخوبی روشن است که وزارت کار دولت سابق با عدول از الزامات قانون و به صرف تغییر عنوان «کار آموز» به کلمه «شاگرد» و «کارفرما» به عبارت «استاد» در صدد ایجاد نظم حقوقی جدید در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی در راستای تضاد با منافع کارگران برآمده و بر این اساس بموجب بند ۷ از ماده ۵ این دستور العمل تاکید ورزیده که «بدیهی است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار وتامین اجتماعی خارج بوده وموضوع در قرارداد آموزشی مربوطه تصریح می‌گردد» همچنین در بند ۱۰ از ماده ۵ این دستور العمل مطرح شده که «هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد وحقوق توسط استاد به شاگرد پرداخت نمی‌شود. در این طرح «استاد» و «شاگرد» از شمول قانون کار و تامین اجتماعی بطور کامل خارج شده‌اند.

استاد شاگردی قانون استاد شاگردی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر