ایلنا گزارش می‌دهد؛

ایلنا: در رای اخیر، مبنای محاسبه‌ی حق سنوات، هرچیزی است که در دایره‌ی دستمزد کارگر قرار می‌گیرد؛ یعنی هر المانی که به ازای…

پربازدیدترین