معاون وزیر راه‌ و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن ملی برای دولت بعد بار مالی نخواهد داشت و تنها تعهد دولتی این پروژه، تامین زمین است.

پربازدیدترین