کد خبر: 222104 A

مدیرعامل راه آهن:

سازمان های بین المللی در تسهیل و روانسازی حمل و نقل ریلی در جهان و منطقه نقش مهمی را ایفا می کنند و ایران نیز بدنبال افزایش ناوگان و تسهیل تردد مطابق با استاندارد جهانی است.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: سازمان های بین المللی در تسهیل و روانسازی حمل و نقل ریلی در جهان و منطقه نقش مهمی را ایفا می کنند و ایران نیز بدنبال افزایش ناوگان و تسهیل تردد مطابق با استاندارد جهانی است.

به گزارش ایلنا، محسن پورسید آقایی روز سه شنبه در کنفرانس بین المللی کنوانسیون کوتیف افزود: راه آهن جمهوری اسلامی با برنامه ریزی های مناسب همواره به دنبال افزایش ناوگان و تسهیل تردد در شبکه ریلی کشورهای منطقه مطابق با استانداردها و قوانین بین المللی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: اکنون جمهوری اسلامی ایران بیش از دو هزار واگن مسافربری و ۲۲ هزار واگن باری در اختیار دارد و درصدد است با حضور بخش خصوصی حمل و نقل ریلی را در کشور توسعه دهد.

پورسید آقایی اضافه کرد: سالانه ۲۸ میلیون نفر مسافر در شبکه حمل و نقل ریلی ایران جابه جا می شوند و سهم بار نیز بیش از ۳۴ میلیون تن است.

وی گفت: افزایش همکاری های ریلی با کشورهای همسایه، موجب می شود تا تردد آسان ناوگان حمل و نقل ریلی در شبکه خط آهن های منطقه صورت گیرد.

وی تصریح کرد: ناهماهنگی در قوانین و عدم عضویت کشورهای منطقه در سازمان های بین المللی بر نحوه تردد ناوگان ریلی دربین کشورهای مختلف جهان تاثیر داشته باشد و کشورهای منطقه باید موانع فعالیت شبکه حمل و نقل ریلی را برطرف سازند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: توسعه حمل و نقل ریلی، مستلزم چارچوب های قانونی و بین المللی است و وجود توافق نامه ها و موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در تسهیل تردد ناوگان ریلی در بین کشورهای مختلف جهان نقش مهمی را ایفا می کند.

وی با اشاره به برگزاری این کنفرانس در تهران با حضور هفت کشور عضو اتحادیه بین المللی راه آهن های جهان یادآور شد: برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی تمام دست اندرکاران حمل و نقل ریلی در منطقه ضروری است و حضور بخش های دولتی و خصوصی کشورها، زمینه رفع موانع حمل و نقل ریلی در جهان و منطقه را فراهم می سازد.

کنفرانس بین المللی کنوانسیون کوتیف روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان ماه سال جاری در تهران برگزار می شود و مدیرکل اتحادیه بین المللی راه آهن ها و دبیرکل سازمان بین الدول حمل و نقل ریلی جهان در این کنفرانس حضور دارند.

استاندارد ایران جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران جهان حمل و نقل دوره های آموزشی راه آهن سازمان های بین المللی کشورهای منطقه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر