کد خبر: 126415 A

شریعتمداری مطرح کرد:

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور از پژوهشکده سامانه های فضانوردی ذیل پژوهشگاه فضایی ایران وابسته به سازمان فضایی ایران بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه های حوزه زیست فضا، کاوشگر های فضایی و طرح اعزام فضانورد ایرانی به فضا قرار گرفت.

معاون اجرایی رئیس جمهور در بازدید از پژوهشکده سامانه های فضانوردی پژوهشگاه فضایی ایران وابسته به سازمان فضایی از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه های حوزه زیست فضا، کاوشگر های فضایی و طرح اعزام فضانورد ایرانی به فضا قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، بدنبال ابلاغ رئیس جمهور مبنی بر حفظ یکپارچگی سازمان فضایی ایران و تثبیت جایگاه و ماموریت آن ذیل معاونت اجرایی رئیس جمهور، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور از پژوهشکده سامانه های فضانوردی ذیل پژوهشگاه فضایی ایران وابسته به سازمان فضایی ایران بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه های حوزه زیست فضا، کاوشگر های فضایی و طرح اعزام فضانورد ایرانی به فضا قرار گرفت.
وی گفت: براساس اهداف بخش علم، فناوری و نوآوری در نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستیابی به فناوری اعزام انسان به فضا در کنار کسب دانش طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره به مدار زمین آهنگ جزء اولویت های فناوری کشور ابلاغ شده است که با توجه به زحمات دانشمندان فضایی ایران، دولت تدبیر و امید حمایت قاطع از پروژه های مصوب سازمان فضایی ایران بویژه طرح اعزام فضانورد ایرانی به فضا خواهد داشت.

ایران دولت رئیس جمهور سازمان فضایی ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی فناوری ماهواره مدار زمین معاون اجرایی رئیس جمهور فضا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر