سرلشکر باقری:

ایلنا: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به همتایان خود در کشورهای اسلامی، تأمین منافع و مصالح ملت‌های مسلمان و گذر از…