کد خبر: 963055 A

شرکت فجر انرژی خلیج فارس قصد دارد خدمات مهندسی (مشاوره) جهت مطالعات امکان‌سنجی و مفهومی طرح احداث آب‌شیرین‌کن خود را به مناقصه بگذارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، نوبت دوم فراخوان عمومی خدمات مهندسی(مشاوره) جهت مطالعات امکان‌سنجی و مفهومی طرح احداث آب‌شیرین‌کن شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، صادر شد.

متقاضیان شرکت در مناقصه خدمات مهندسی‌(مشاوره)برای مطالعات امکان‌سنجی‌ و مفهومی طرح احداث  آب‌شیرین‌کن شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، می توانند برای‌ کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت‌ زیر مراجعه کنند.

https://www.fepg.ir/fa/tender/124

 

 

شرکت فجر انرژی خلیج فارس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر