کد خبر: 950229 A

مدیر منابع انسانی پتروشیمی بوعلی سینا عنوان کرد:

مدیر منابع انسانی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، گفت: نیروهای با ظرفیت و دارای مدارک تحصیلی را پس از آموزش های‌ لازم به واحد های فنی و عملیاتی ارتقاء شغلی می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با بیش از ۸۰۰ نفر نیروی کار در واحدهای مختلف، این‌ روزها شاهد آموزش کارکنانی‌ است که عرصه را برای پیشرفت و ارتقاء شغلی بیش از هر زمان دیگر فراهم‌ می‌بینند و با تلاش‌ های مضاعف، علاوه بر کمک به پویایی و افزایش تولید در مجموعه،‌ آینده این مجتمع صنعتی را نیز تضمین کرده‌اند.

کارکنانی که به گفته خود بدون‌ نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به نوع استخدام و به‌کارگیری، می‌توانند ارتقاء یابند و با آموزش‌ های توانمندسازی‌ که این شرکت با حضور اساتید باتجربه برای آن ها برگزار کرده، آینده‌ای درخشان را پیش روی خود می‌بینند.

کارکنانی که می‌گویند روزی نیروی ساده خدماتی بوده‌اند و اکنون با گذراندن آموزش‌ های تخصصی، امید و آینده روشن را لمس‌ کرده‌اند و می‌خواهند پاسخ اعتماد مدیران شرکت را دهند.

مدیر منابع انسانی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در این رابطه اظهار داشت: با حمایت ‌های مدیرعامل و در راستای ایجاد انگیزه شغلی، نیرو های با ظرفیت و دارای مدارک تحصیلی را پس از آموزش های‌ لازم به واحد های فنی و عملیاتی ارتقاء شغلی داده‌ایم که علاوه بر رضایتمندی، موجب کادرسازی در بین نیروهای جوان نیز شده است.

قلاوند گفت: نیرو های ارتقا یافته طی مدت زمان اندک، از سوی واحد های خود توانستند رتبه کارمند نمونه را اخذ کنند و نشان‌ دهند در آینده مجموعه، می‌توانند‌ نقش بسزایی را ایفا کنند.

او می‌گوید: بیش از ۸۰ درصد از نیروهای‌ شاغل در پتروشیمی بوعلی سینا، بومی استان خوزستان‌ هستند و تمامی کارکنان ساکن در منطقه هستند.

مدیر منابع انسانی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، در ادامه خبر از یکسان‌سازی‌ ارائه خدمات و عوامل رفاهی در بین تمامی کارکنان داد عنوان کرد: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این شرکت از مردادماه سال ۹۷ آغاز شده و طی این مدت تمامی نیروها، شامل افزایش های مزدی‌ شده‌اند.

وی که معتقد به ایجاد انگیزش در میان کارکنان است افزود: بدون توجه به نوع و ردیف استخدام کارکنان، تمامی رفاهیات‌ برای همه نیروها‌ به‌صورت یکسان در نظر گرفته‌شده و با جلسات مستمر نیز سعی بر این است که بهبود خدمات و رفاهی‌ات‌ ارائه شده شامل تمام کارکنان شود.

وی سلامت جسمی و روحی‌ کارکنان و خانواده‌ها را از برنامه ‌های اصلی مجموعه و تأکیدات مدیرعامل این شرکت معرفی‌ عنوان کرد و گفت: معتقد هستیم که هرچه نشاط میان خانواده‌ها بیشتر باشد، بهره‌وری‌ در بین کارکنان بالاتر خواهد رفت و ما در این راستا علاوه بر برگزاری مراسم ها در مناسبت‌ های مختلف‌ و اهداء هدایا به کارکنان و خانواده‌ها، سالن‌ های ورزشی‌ را در شهر های‌ بندرماهشهر، بندر امام خمینی، بعثت و شهرک طالقانی فراهم کردیم تا کارکنان و خانواده ‌هایشان بدون تفاوت‌ در ردیف شغلی بتوانند از خدمات آن به‌صورت یکسان بهره‌مند شوند.

وی در پایان از اجرای مدل منابع انسانی بر اساس نیازهای واقعی سازمان در این شرکت گفت و تصریح کرد:نظام ارتقاء و پیشرفت، رضایتمندی کارکنان، سیستم مدیریت ارزیابی عملکرد و بهبود آموزش و توسعه و مهارت نیروی انسانی ازجمله اهداف ترسیم شده شرکت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با بیش از ۸۰۰ نفر نیروی کار در واحد های مختلف، این‌ روزها شاهد آموزش کارکنانی‌ است که عرصه را برای پیشرفت و ارتقاء شغلی بیش از هر زمان دیگر فراهم‌ می‌بینند و با تلاش‌ های مضاعف، علاوه بر کمک به پویایی و افزایش تولید در مجموعه،‌ آینده این مجتمع صنعتی را نیز تضمین کرده‌اند.

کارکنانی که به گفته خود بدون‌ نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به نوع استخدام و به‌کارگیری، می‌توانند ارتقاء یابند و با آموزش‌ های توانمندسازی‌ که این شرکت با حضور اساتید باتجربه برای آن ها برگزار کرده، آینده‌ای درخشان را پیش روی خود می‌بینند.

کارکنانی که می‌گویند روزی نیروی ساده خدماتی بوده‌اند و اکنون با گذراندن آموزش‌ های تخصصی، امید و آینده روشن را لمس‌ کرده‌اند و می‌خواهند پاسخ اعتماد مدیران شرکت را دهند.

مدیر منابع انسانی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در این رابطه اظهار داشت: با حمایت ‌های مدیرعامل و در راستای ایجاد انگیزه شغلی، نیرو های با ظرفیت و دارای مدارک تحصیلی را پس از آموزش های‌ لازم به واحد های فنی و عملیاتی ارتقاء شغلی داده‌ایم که علاوه بر رضایتمندی، موجب کادرسازی در بین نیروهای جوان نیز شده است.

قلاوند گفت: نیرو های ارتقا یافته طی مدت زمان اندک، از سوی واحد های خود توانستند رتبه کارمند نمونه را اخذ کنند و نشان‌ دهند در آینده مجموعه، می‌توانند‌ نقش بسزایی را ایفا کنند.

او می‌گوید: بیش از ۸۰ درصد از نیروهای‌ شاغل در پتروشیمی بوعلی سینا، بومی استان خوزستان‌ هستند و تمامی کارکنان ساکن در منطقه هستند.

مدیر منابع انسانی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، در ادامه خبر از یکسان‌سازی‌ ارائه خدمات و عوامل رفاهی در بین تمامی کارکنان داد عنوان کرد: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این شرکت از مردادماه سال ۹۷ آغاز شده و طی این مدت تمامی نیروها، شامل افزایش های مزدی‌ شده‌اند.

وی که معتقد به ایجاد انگیزش در میان کارکنان است افزود: بدون توجه به نوع و ردیف استخدام کارکنان، تمامی رفاهیات‌ برای همه نیروها‌ به‌صورت یکسان در نظر گرفته‌شده و با جلسات مستمر نیز سعی بر این است که بهبود خدمات و رفاهی‌ات‌ ارائه شده شامل تمام کارکنان شود.

وی سلامت جسمی و روحی‌ کارکنان و خانواده‌ها را از برنامه ‌های اصلی مجموعه و تأکیدات مدیرعامل این شرکت معرفی‌ عنوان کرد و گفت: معتقد هستیم که هرچه نشاط میان خانواده‌ها بیشتر باشد، بهره‌وری‌ در بین کارکنان بالاتر خواهد رفت و ما در این راستا علاوه بر برگزاری مراسم ها در مناسبت‌ های مختلف‌ و اهداء هدایا به کارکنان و خانواده‌ها، سالن‌ های ورزشی‌ را در شهر های‌ بندر ماهشهر، بندر امام خمینی، بعثت و شهرک طالقانی فراهم کردیم تا کارکنان و خانواده ‌هایشان بدون تفاوت‌ در ردیف شغلی بتوانند از خدمات آن به‌صورت یکسان بهره‌مند شوند.

وی در پایان از اجرای مدل منابع انسانی بر اساس نیازهای واقعی سازمان در این شرکت گفت و تصریح کرد:نظام ارتقاء و پیشرفت، رضایتمندی کارکنان، سیستم مدیریت ارزیابی عملکرد و بهبود آموزش و توسعه و مهارت نیروی انسانی ازجمله اهداف ترسیم شده شرکت است.

بوعلی عکس2

 

شرکت بوعلی سینا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر