کد خبر: 919501 A

مدیرکل کار خوزستان در گفتگو با ایلنا:

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: تمامی شرکت های خدماتی، فنی و مهندسی دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، موظف هستند گواهینامه صلاحیت ایمنی را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اهواز، ارسلان غمگین در گفتگو با ایلنا در خصوص این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ مورخ ۸۱/۹/۵ و با رعایت ماده ۳ مصوبه شماره ۸۴۵۱۵ /ت ۳۴۶۱۳ مورخ ۸۴/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران، دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده است.

وی عنوان کرد: براساس این دستورالعمل تمامی شرکت های پیمانکاری خدماتی ارایه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی می بایست برای انجام کار نسبت به اخذ صلاحیت خدماتی(صلاحیت کار) اقدام نمایند.

غمگین تصریح کرد: به استناد ماده ۱۴ دستورالعمل مذکور  شرکت های که تایید صلاحیت خدماتی اخذ نموده باشند چنانچه بخواهند در استان دیگری نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند موظفند تایید صلاحیت صادر شده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل ثبت شرکت پیمانکاری(استان مبداء) را به اداره کل استان محل فعالیت (استان مقصد) ارائه داده و معرفی نامه مبنی بر امکان انجام فعالیت در استان مقصد دریافت نمایند.

مدیرکل کار خوزستان ادامه داد: بر همین اساس شرکت های پیمانکاری فاقد معرفی نامه از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان اجازه فعالیت و انعقاد قرارداد با دستگاه های مناقصه گذار را نخواهند داشت.

غمگین  توضیح داد: همچنین به استناد تبصره ۳ همین ماده کلیه دستگاه های مناقصه گذار موظفند صرفا با شرکت هایی که دارای تایید صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان هستند و یا از این اداره کل معرفی نامه انجام کار دارند، قرارداد منعقد نمایند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان یاد آور شد: به استناد ماده ۸ دستورالعمل فوق الذکر، کلیه شرکت های پیمانکاری موظفند پس از انعقاد قرارداد با دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و موسسات و نهادهای غیردولتی یک نسخه از قرارداد را به اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی محل فعالیت ارسال نمایند.

وی با اشاره به اینکه هیات وزیران طی مصوبه شماره ۱۳۵۹۴۳/ت ۵۵۸۸۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ گواهینامه صلاحیت ایمنی را در هنگام مناقصات الزام دانسته، عنوان کرد: با توجه به آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری و دستورالعمل اجرایی آن تمامی پیمانکاران(شرکتهای خدماتی و شرکت های فنی و مهندسی  دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه) می بایست نسبت به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

غمگین بیان کرد: همچنین براساس تبصره ۲ بند ۲-۵  دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری، انجام کار توسط پیمانکاران در استانهای غیر از استان صادر کننده گواهینامه صلاحیت ایمنی، منوط به اطلاع کتبی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت و استفاده از کارگران آموزش دیده است.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در پایان تاکید کرد: براساس دستورالعمل اجرایی آیین نامه مذکور، اداره بازرسی کار استان براساس وظایف خود و از طریق بازرسان کار، پیمانکاران فاقد گواهینامه صلاحیت ایمنی را شناسایی کرده و نسبت به ارجاع پرونده آنان به مراجع قضایی و پیگیری به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آن ها مطابق مقررات از طریق این اداره کل اقدام خواهد نمود.

 

خبرنگار: مریم جم

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر