کد خبر: 848168 A

اختصاصی ایلنا؛

در پی بارش رحمت الهی، آبگرفتگی آبادان به گونه‌ای بود که مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرد و منجر به تعطیلی این شهر شد.

 

PicsArt_12-18-09.09.50

PicsArt_12-18-09.10.25

PicsArt_12-18-09.11.24

PicsArt_12-18-09.11.51

PicsArt_12-18-09.12.23

PicsArt_12-18-09.12.54

PicsArt_12-18-09.13.24

PicsArt_12-18-09.13.54

PicsArt_12-18-09.14.28

PicsArt_12-18-09.14.58

PicsArt_12-18-09.15.27

PicsArt_12-18-09.16.01

PicsArt_12-18-09.16.36

PicsArt_12-18-09.17.44

PicsArt_12-18-09.18.26

PicsArt_12-18-09.19.00

PicsArt_12-18-09.19.34

PicsArt_12-18-09.20.06

PicsArt_12-18-09.20.33

PicsArt_12-18-09.21.05

PicsArt_12-18-09.21.43

PicsArt_12-18-09.22.28

PicsArt_12-18-09.23.20

عکاس: مرضیه بهبهانی

آبادان بارندگی باران آبگرفتگی در معابر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر