کد خبر: 842598 A

شاخص کیفی رودخانه های کارون در آبان ماه و کرخه در آذر ۹۸ اعلام شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست این استان، محمدجواد اشرفی مدیرکل اداره مذکور در این خصوص اظهار کرد: این شاخص براساس نمونه برداری از ۱۳ ایستگاه نمونه برداری در طول رودخانه کارون و ۱۱ ایستگاه نمونه‌برداری رودخانه کرخه بدست آمده، وضعیت این دو رودخانه بر اساس شاخص  IRWQI  مشخص شده است.

وی ادامه داد: از شاخص IRWQI  یکی از روش های ارزیابی آلودگی های کیفی رودخانه ها استفاده می شود که تاثیر مرکب بر پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی را نشان می دهد که مهمترین پارامترهای آن BOD، نیترات, اکسیژن، EC، فسفات و PH تهیه می‌شود و براساس این شاخص های کیفی آب از بسیار خوب تا خیلی بد در هفت  رده تقسیم بندی می شود.

اشرفی گفت: براساس نمونه برداری های آبان‌ماه، رودخانه کارون از 13 ایستگاه نمونه برداری، در 5 ایستگاه کیفیت آب خوب، در 4 ایستگاه کیفیت نسبتاً خوب و در 4 ایستگاه کیفیت متوسطی برخوردار بوده است و رودخانه کرخه نیز از ۱۱ ایستگاه نمونه برداری شده کیفیت دو ایستگاه خوب، هفت ایستگاه نسبتاً خوب و دو ایستگاه متوسط اعلام شده است.

وی افزود: میزان شاخص کیفی  آب IRWQI رودخانه های کارون در ایستگاه های  مورد بررسی اداره کل حفاظت محیط زیست آبان ماه 1398 در ایستگاه های دز چم گلک: خوب، دز بند قیر: نسبتاً خوب، کارون-سد شهید عباسپور: خوب، کارون -سدتنظیمی گتوند: خوب، کارون-بند میزان: نسبتاًخوب، شطیط-بند قیر:  نسبتاً خوب گرگر-بند قیر: متوسط، کارون-بند قیر: نسبتاًخوب، کارون-زرگان: نسبتاً خوب، کارون-پل فولاد: متوسط، کارون-دارخوین: نسبتاً خوب، صابون سازی خرمشهر: متوسط، بهمنشیر-پل ثامن: متوسط بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان خاطرنشان کرد: همچنین میزان شاخص کیفی IRWQI  آب رودخانه  کرخه از  2 لغایت 5 آذرماه در ایستگاه های  مورد بررسی اداره کل حفاظت محیط زیست در کرخه- پل نادری: خوب، کرخه-پل ناجیان: نسبتاً خوب، کرخه-پل عبدالخان: نسبتاً خوب، سد تنظیمی کرخه-پل فلزی (حمیدیه): متوسط، کرخه-سبحانیه: نسبتاًخوب کرخه-سابله(پل فتح الفتوح): نسبتاًخوب، هوفل-پل مرکزی بستان: نسبتاً خوب، کرخه-هویزه: نسبتاًخوب، کرخه-یزد نو: متوسط و کرخه-رفیع: نسبتاً خوب بوده است.

WhatsApp Image 2019-12-04 at 7.35.45 PM

محیط زیست خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر