کد خبر: 830646 A

اختصاصی ایلنا؛

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضور گسترده مردم آبادان برگزار شد.

1

PicsArt_11-04-06.13.39

PicsArt_11-04-06.14.13

PicsArt_11-04-06.14.40

PicsArt_11-04-06.15.19

PicsArt_11-04-06.15.51

PicsArt_11-04-06.16.18

PicsArt_11-04-06.16.53

PicsArt_11-04-06.17.20

PicsArt_11-04-06.17.49

PicsArt_11-04-06.18.23

PicsArt_11-04-06.18.53

PicsArt_11-04-06.19.36

PicsArt_11-04-06.20.05

PicsArt_11-04-06.20.37

PicsArt_11-04-06.21.09

PicsArt_11-04-06.21.41

PicsArt_11-04-06.22.28

PicsArt_11-04-06.23.00

PicsArt_11-04-06.23.30

PicsArt_11-04-06.24.04

PicsArt_11-04-06.24.39

PicsArt_11-04-06.25.43

PicsArt_11-04-06.26.21

PicsArt_11-04-06.27.49

PicsArt_11-04-06.28.28

PicsArt_11-04-06.29.03

PicsArt_11-04-06.29.37

PicsArt_11-04-06.30.15

PicsArt_11-04-06.30.50

PicsArt_11-04-06.31.23

عکاس: مرضیه بهبهانی

آبادان راهپیمایی 13 آبان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر