کد خبر: 824350 A

اختصاصی ایلنا؛

خدمات رسانی مواکب در مرز بین المللی شلمچه همزمان با ایام اربعین حسینی به صورت گسترده در حال انجام است.

PicsArt_10-18-01.00.23

PicsArt_10-18-01.01.13

PicsArt_10-18-01.01.46

PicsArt_10-18-01.02.19

PicsArt_10-18-01.02.48

PicsArt_10-18-01.03.25

PicsArt_10-18-01.03.56

PicsArt_10-18-01.04.32

PicsArt_10-18-01.05.09

PicsArt_10-18-01.05.42

PicsArt_10-18-01.06.12

PicsArt_10-18-01.06.44

PicsArt_10-18-01.07.18

PicsArt_10-18-01.07.54

PicsArt_10-18-12.59.41

عکاس: مرضیه بهبهانی

اربعین ۹۸ مواکب در شلمچه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر